Orłowiec i Przełęcz Różaniec – wycieczka 6.

20 maja 2014 r. , wycieczka do Orłowca, prowadzenie Paweł Dywański.

Plan wycieczki:
Dojazd autobusem, wysiadamy dawny przystanek PKS. Rozpoczynamy od przywitania się z właścicielami „Stanicy jesionów” – tam wrócimy na zakończenie. Podejście do kościoła, zwiedzanie, spotkanie ze społecznym opiekunem zabytku. Potem udajemy się drogą na samą Przełęcz Różaniec, geologia regionu, lądolód, minerały w okolicy. Stamtąd przejście do stadniny konnej, wizyta w stajniach – możliwość spróbowania jazdy konnej.

20052014043      20052014044      20052014038

20052014039       20052014040      20052014041

20052014042

Góra BORÓWKOWA, wieża widokowa, panoramy – wycieczka 5.

13 maja 2014 r, Góra Borówkowa, prowadzący Lechosław Siarkiewicz

Dojazd autobusem na Przełęcz Lądecką, stamtąd szlakiem zielonym na górę Borówkową. Wejście na wieżę widokową, rozpoznawanie panoram górskich we wszystkich czterech stronach świata. Po zejściu z wieży, opowieść o historii spotkań opozycji polsko-czechosłowackiej w latach 80-tych XX wieku. Spotkanie z Ivanem Matuską, degustacja czeskiej potrawy. Potem szlakiem w stronę wsi Wrzosówka, zwiedzanie kościółka p. w. św. Karola Boromeusza, którym opiekują się strażacy Ziemi Kłodzkiej. Wizyta w Galerii „Kajówka”, powrót Skalnym Wąwozem do Lutyni, dojazd autobusem do Lądka-Zdroju i do Trzebieszowic.

DSC03816     DSC03815     DSC03817

DSC03813     DSC03814     DSC03810

 

Miejscowość pod znakiem nietoperzy – wycieczka 4.

6 maja 2014 , Konradów, prowadzący Mirosław Zbrzeźniak.

Plan: Dojazd autobusem dzieci z Trzebieszowic i z Lądka-Zdroju, wysiadamy na dawnym przystanek PKS. Wizyta w kościele, spotkanie z księdzem, który opowiedział o perypetiach związanych z zamieszkiwaniem na strychu kościoła nietoperzy. Spotkanie z panią Ireną Foremnik, pracownikiem Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, więcej informacji o nietoperzach na ternie Ziemi Kłodzkiej. Przejście do kamieniołomu Rogóżka, spotkanie z panią Joanną Piotrowicz, pokaz wspinaczki. Ognisko i pieczenie kiełbasek. M.Bed

DSC_0008     DSC_0007     DSC_0018

DSC_0028     DSC_0032     DSC_0034

 

Szlakiem lądeckich źródeł – zwiedzanie zakładów przyrodoleczniczych i parków zdrojowych – wycieczka 3.

29 kwietnia 2014 r., prowadzący Mirosław Zbrzeźniak
Dojazd autobusem dzieci ze szkoły w Trzebieszowicach, rozpoczęcie obok Kaplicy Zdrojowej od historii najazdu mongolskiego na pierwszy zdrój. Rozbudowa przez Zygmunda Hoffmanna, dąb Marii, pierwszy Marienbad. Zwiedzanie Sanktuarium Uzdrowienia Chorych, Zdroju Wojciech, wystawy poświęconej lecznictwu uzdrowiskowemu na Ziemi Kłodzkiej w dawnych wiekach, picie wody w pijalni. Przejście zabytkowymi parkami do zakładów przyrodoleczniczych Stary Jerzy i Nowy Jerzy, emanatorium, oglądanie basenów, spotkanie z lekarzem uzdrowiskowym. Wysłuchanie fragmentów przewodnika wydanego w 1889 r. przez dra Aleksandra Ostrowicza. Przejście do Kaplicy św. Jerzego i Parku Moniuszki. MBed

DSC_0913    DSC_0883   DSC_0822

DSC_0847    DSC_0800  DSC_0810

 

Turystyka łączy pokolenia – wycieczka 1.

I wycieczka: Lądek-Zdrój – stare miasto, 15 kwietnia 2014 r.
Prowadząca: Małgorzata Bednarek. Dojazd dzieci z Trzebieszowic, spotkanie pod Szkołą Podstawową w Lądku-Zdroju. Przejście do kościoła, opowieść o baroku, jako kierunku w sztuce i przykłady cech architektury barokowej na przykładzie wnętrza. Opowieść o Michale Klahrze Starszym i dynastii rzeźbiarskiej, którą założył – prace, które wykonał dla lądeckiego kościoła. Przejście na rynek miasta, jego lokacja, legendy związane z herbem, państewkiem karpieńskim. Zabudowa rynku, ratusz i kamienice – rozpoznawanie gmerków – oznakowań na fasadach dawnych cechów mistrzowskich. Wizyta w Galerii Artystycznej i rozmowa z mającą akurat dyżur panią Sabiną Jaworek. Przejście wzdłuż Białej Lądeckiej – informacje o rzece, jej mieszkańcach, pomiar wody i Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej. Most św. Jana, najstarszy po ruinach Zamku Karpień zabytek gminy.
Wycieczka zakonczyła się spotkaniem w domu kultury, gdzie najpierw odwiedziliśmy gminną Informację Turystyczną a potem w sali widowiskowej zaprezentowany został film o Lądku-Zdroju i nastąpił uroczyste rozpoczęcie projektu w obecności Burmistrza Kazimierza Szkudlarka, członków Zarządu PTTK Oddziału Bialskiego – Janusza Chrzana, Małgorzaty Bednarek oraz Lechosława Siarkiewicza, Natalii Wellmann-Piotrowicz, prowadzącej Jaskinię Radochowską, Gracjany Tur z IT, nauczycieli szkół. Odbył się też mini-konkurs wiedzy o lądeckiej starówce.
MBednarek

DSC03645     DSC03651   DSC03647

 

DSC03657     DSC03654     DSC03658  

 

DSC03661    DSC03667     DSC03668

 

DSC03669     DSC03670     DSC03678

 

Walne zebranie Klubu Przewodników

Zarząd Klubu Przewodników Turystycznych przy Oddziale Bialskim PTTK w Lądku-Zdroju zaprasza na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
w dniu 14 marca 2014 r. o godz. 17-tej 
do DW "Rybniczanka" przy ul. Paderewskiego 5.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
3. Ustalenie prawomocności zebrania
4. Uchwalenie porządku obrad
5. Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu
6. Dyskusja
7. Absolutorium dla zarządu – uchwalenie lub nieuchwalenie
8. Wybory nowego zarządu
9. Plany na 2014 – omówienie już podjętych działań, nowe propozycje.
10. Sprawy różne.
11. Podjęcie uchwały
12 Zakończenie.

Z turystycznym pozdrowieniem

Małgorzata Bednarek

Lato na lądeckich szlakach z przewodnikami – podsumowanie projektu

Projekt „Odkrywamy z Przewodnikiem Lądek-Zdrój i okolice” realizowany był w okresie od 15 czerwca do 25 sierpnia 2013 r. Po raz drugi przewodnicy turystyczni zrzeszeni przy Oddziale Bialskim PTTK w Lądku-Zdroju zaprosili turystów, kuracjuszy i mieszkańców regionu na wycieczki w okolice Lądka. Zarówno w tym, jak i w poprzednim roku projekt uzyskał wsparcie finansowe lądeckiej gminy.

Kolega Mirek Zbrzeźniak z grupą na Czarnym Ułężu

Głównym celem projektu była popularyzacja atrakcyjnych miejsc turystycznych Gminy Lądek-Zdrój – zakładaliśmy, że w wycieczkach weźmie udział ok. 250 osób i ten cel został osiągnięty. Odbyło się ogółem 17 wypraw, ponieważ część przewodników zadeklarowała poprowadzenie dodatkowej wycieczki społecznie. W każdej wycieczce uczestniczyło od kilku do trzydziestu nawet osób. Wędrowano na górę Borówkową, do ruin zamku Karpień, na Trojak, do Radochowa na Cierniak, ale i spacerowano po lądeckich parkach. Wizyty w arboretum były szczególnie ciekawe ze względu na zaangażowanie, z jakim przyjmował gości pracujący tam pan Paweł Pachla.


Sprawdził się pomysł z wydrukowaniem wszystkich wycieczek na jednym plakacie. Dodatkowo dodrukowywano na każdą wycieczkę pojedyncze plakaty. Część osób sama szukała informacji o wycieczkach ponieważ uczestniczyła już w takich wyprawach w roku poprzednim. Naszym partnerem zostało Stowarzyszenie „Doładuj się w Lądku”, w imieniu którego pan Roman Kaczmarczyk dopilnował składu i druku plakatów zbiorczych.


Drugim celem projektu było zwiększenie wiedzy krajoznawczej o Lądku-Zdroju i okolicach – wszyscy prowadzący wycieczki to przewodnicy sudeccy, stale doskonalący swoją wiedzę a przede wszystkim miłośnicy swojego regionu. I wreszcie, prowadzono badania potrzeb turystycznych gości i mieszkańców Lądka-Zdroju – na zakończenie każdej wycieczki uczestnicy wypowiadali się na temat zagospodarowania turystycznego lądeckiej gminy. Padało szereg uwag dotyczących:

– oznakowań tras tzw. kuracyjnych, występują coraz większe ich braki w terenie. Brak opisów tych tras, brak mapek z którymi można by wędrować;

– część tras jest zarośnięta, nie oczyszczana z gałęzi i porastających je krzaków;

– tablica z panorama gór na Trojanie jest już nieczytelna. Schody na szczyt skały Trojan jako miejsca widokowego wymagają remontu;

– rozryte drogi leśne, którymi są prowadzone szlaki z powodu przewozów drewna;
– nieoznakowane drogi leśne na górze Trojak;

– zbyt mało miejsc wypoczynkowych, konieczna jest naprawa zniszczonych (np. porąbana ława przy ruinach zamku Karpień);

– zgłaszano potrzebę organizowania tego typu wycieczek od wiosny do końca października;
Wszystkie zgłoszone uwagi zostały przekazane w sprawozdaniu z realizacji projektu do Gminy. Za olbrzymi plus uznano całą inicjatywę wycieczek, bowiem zainteresowanie wędrowaniem szlakami turystycznymi wzrasta, coraz więcej ludzi pojawia się w górach.

 

Dodam jeszcze, że Rok 2013 został przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ogłoszony Rokiem Przewodników Turystycznych w całej Polsce, natomiast samorząd województwa dolnośląskiego uznał, że jest to rok Turystyki Edukacyjnej w naszym regionie. Z kolei dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej, środowiska przewodnickiego oraz turystów zarówno w Polsce, jak i w Europie rok 2013 to niezwykle ważna rocznica: 200 lat od nadania patentu  pierwszemu przewodnikowi. W roku 1813 z rąk króla Fryderyka Wilhelma III oficjalne stanowisko mianowanego przewodnika i kasjera Szczelińca otrzymał Franciszek Pabel, wówczas sołtys Karłowa i wieloletni opiekun Szczelińca Wielkiego (919 m n.p.m) w Górach Stołowych. Była to pierwsza nominacja na przewodnika górskiego nie tylko w historii Sudetów, ale i pierwsza w Europie.

 

Małgorzata Bednarek
Klub Przewodników Turystycznych
Oddział Bialski PTTK w Lądku-Zdroju

Znakowanie szlaków 2013

   Z roku na rok stowarzyszenia oraz instytucje zajmujące się utrzymywaniem szlaków turystycznych mają spore trudności z pozyskaniem funduszy na odnowę istniejących sieci szlaków. Zdarza się, że w poszczególnych latach takich środków w ogóle nie otrzymują, co przekłada się często na pogarszający się stan infrastruktury turystycznej w regionie.Tym bardziej jest nam miło poinformować, że w 2013 r. udało się odnowić znakowanie następujących odcinków szlaków będących pod opieką grupy znakarskiej Oddziału "Bialskiego" PTTK w Lądku Zdroju:

 • prace wykonane dzięki pozyskanym środkom finansowym przez Zarząd Główny PTTK:

  • odnowa szlaku czerwonego (Główny Szlak Sudecki im. dr M. Orłowicza) na przebiegu: Złoty Stok, pl. A. Mickiewicza – Lądek Zdrój – Czarna Góra, płn. zbocze);
  • odnowa szlaku zielonego na odcinku: Rozdroże Zamkowe – Bielice – Śnieżnik – Schronisko "Na Śnieżniku";
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Kowadle (Góry Złote);
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Przeł. Gierałtowskiej (Góry Złote);
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Przeł. pod Chłopkiem (Krowiarki);
 • prace wykonane dzięki dofinansowaniu przez Gminę Złoty Stok:

  • odnowa szlaku zielonego na odcinku: Złoty Stok, kamieniołom – Przełęcz Jawornicka;
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Przeł. pod Trzeboniem (Góry Złote);
 • prace wykonane dzięki dofinansowaniu przez Gminę Stronie Śląskie:

  • odnowa szklaku niebieskiego na odcinku: Kamienica – Schronisko "Na Śnieżniku";
 • prace wykonane dzięki wsparciu Gminy Lądek Zdrój:

  • odnowa szlaku żółtego Lądek Zdrój, Rynek – Przeł. Lądecka;
  • odnowa szlaku żółtego na odcinku: Radochów PKS – Jaskinia Radochowska
 • prace wykonane dzięki dofinansowaniu Gminy Bystrzyca Kłodzka:

  • odnowa szlaku żółtego na odcinku Romanowo – Czarna Góra, płn. zbocze (odcinki przebiegające po terenie gminy).
 • prace wykonane społecznie przez znakarzy lądeckiej Grupy Znakarskiej:

  • odnowa szlaku żółtego na odcinku Romanowo – Czarna Góra, płn. zbocze (odcinki przebiegające po terenie gminy Lądek Zdrój);
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Przeł. Dział (Góry Bialskie).

Wszystkim osobom reprezentującym wymienione wyżej instytucje chcielibyśmy

serdecznie podziękować 

za zrozumienie i udzielone wsparcie.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i przychylności udało nam się poprawić istniejącą sieć szlaków i urządzeń turystycznych. Liczymy, że wykonane prace przełożą się na zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszej "Małej Ojczyzny" i zaowocują pochlebnymi opiniami turystów eksplorujących wschodnią część Ziemi Kłodzkiej.