Walne zebranie Klubu Przewodników

Zarząd Klubu Przewodników Turystycznych przy Oddziale Bialskim PTTK w Lądku-Zdroju zaprasza na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
w dniu 14 marca 2014 r. o godz. 17-tej 
do DW "Rybniczanka" przy ul. Paderewskiego 5.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
3. Ustalenie prawomocności zebrania
4. Uchwalenie porządku obrad
5. Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu
6. Dyskusja
7. Absolutorium dla zarządu – uchwalenie lub nieuchwalenie
8. Wybory nowego zarządu
9. Plany na 2014 – omówienie już podjętych działań, nowe propozycje.
10. Sprawy różne.
11. Podjęcie uchwały
12 Zakończenie.

Z turystycznym pozdrowieniem

Małgorzata Bednarek

Lato na lądeckich szlakach z przewodnikami – podsumowanie projektu

Projekt „Odkrywamy z Przewodnikiem Lądek-Zdrój i okolice” realizowany był w okresie od 15 czerwca do 25 sierpnia 2013 r. Po raz drugi przewodnicy turystyczni zrzeszeni przy Oddziale Bialskim PTTK w Lądku-Zdroju zaprosili turystów, kuracjuszy i mieszkańców regionu na wycieczki w okolice Lądka. Zarówno w tym, jak i w poprzednim roku projekt uzyskał wsparcie finansowe lądeckiej gminy.

Kolega Mirek Zbrzeźniak z grupą na Czarnym Ułężu

Głównym celem projektu była popularyzacja atrakcyjnych miejsc turystycznych Gminy Lądek-Zdrój – zakładaliśmy, że w wycieczkach weźmie udział ok. 250 osób i ten cel został osiągnięty. Odbyło się ogółem 17 wypraw, ponieważ część przewodników zadeklarowała poprowadzenie dodatkowej wycieczki społecznie. W każdej wycieczce uczestniczyło od kilku do trzydziestu nawet osób. Wędrowano na górę Borówkową, do ruin zamku Karpień, na Trojak, do Radochowa na Cierniak, ale i spacerowano po lądeckich parkach. Wizyty w arboretum były szczególnie ciekawe ze względu na zaangażowanie, z jakim przyjmował gości pracujący tam pan Paweł Pachla.


Sprawdził się pomysł z wydrukowaniem wszystkich wycieczek na jednym plakacie. Dodatkowo dodrukowywano na każdą wycieczkę pojedyncze plakaty. Część osób sama szukała informacji o wycieczkach ponieważ uczestniczyła już w takich wyprawach w roku poprzednim. Naszym partnerem zostało Stowarzyszenie „Doładuj się w Lądku”, w imieniu którego pan Roman Kaczmarczyk dopilnował składu i druku plakatów zbiorczych.


Drugim celem projektu było zwiększenie wiedzy krajoznawczej o Lądku-Zdroju i okolicach – wszyscy prowadzący wycieczki to przewodnicy sudeccy, stale doskonalący swoją wiedzę a przede wszystkim miłośnicy swojego regionu. I wreszcie, prowadzono badania potrzeb turystycznych gości i mieszkańców Lądka-Zdroju – na zakończenie każdej wycieczki uczestnicy wypowiadali się na temat zagospodarowania turystycznego lądeckiej gminy. Padało szereg uwag dotyczących:

– oznakowań tras tzw. kuracyjnych, występują coraz większe ich braki w terenie. Brak opisów tych tras, brak mapek z którymi można by wędrować;

– część tras jest zarośnięta, nie oczyszczana z gałęzi i porastających je krzaków;

– tablica z panorama gór na Trojanie jest już nieczytelna. Schody na szczyt skały Trojan jako miejsca widokowego wymagają remontu;

– rozryte drogi leśne, którymi są prowadzone szlaki z powodu przewozów drewna;
– nieoznakowane drogi leśne na górze Trojak;

– zbyt mało miejsc wypoczynkowych, konieczna jest naprawa zniszczonych (np. porąbana ława przy ruinach zamku Karpień);

– zgłaszano potrzebę organizowania tego typu wycieczek od wiosny do końca października;
Wszystkie zgłoszone uwagi zostały przekazane w sprawozdaniu z realizacji projektu do Gminy. Za olbrzymi plus uznano całą inicjatywę wycieczek, bowiem zainteresowanie wędrowaniem szlakami turystycznymi wzrasta, coraz więcej ludzi pojawia się w górach.

 

Dodam jeszcze, że Rok 2013 został przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ogłoszony Rokiem Przewodników Turystycznych w całej Polsce, natomiast samorząd województwa dolnośląskiego uznał, że jest to rok Turystyki Edukacyjnej w naszym regionie. Z kolei dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej, środowiska przewodnickiego oraz turystów zarówno w Polsce, jak i w Europie rok 2013 to niezwykle ważna rocznica: 200 lat od nadania patentu  pierwszemu przewodnikowi. W roku 1813 z rąk króla Fryderyka Wilhelma III oficjalne stanowisko mianowanego przewodnika i kasjera Szczelińca otrzymał Franciszek Pabel, wówczas sołtys Karłowa i wieloletni opiekun Szczelińca Wielkiego (919 m n.p.m) w Górach Stołowych. Była to pierwsza nominacja na przewodnika górskiego nie tylko w historii Sudetów, ale i pierwsza w Europie.

 

Małgorzata Bednarek
Klub Przewodników Turystycznych
Oddział Bialski PTTK w Lądku-Zdroju

Znakowanie szlaków 2013

   Z roku na rok stowarzyszenia oraz instytucje zajmujące się utrzymywaniem szlaków turystycznych mają spore trudności z pozyskaniem funduszy na odnowę istniejących sieci szlaków. Zdarza się, że w poszczególnych latach takich środków w ogóle nie otrzymują, co przekłada się często na pogarszający się stan infrastruktury turystycznej w regionie.Tym bardziej jest nam miło poinformować, że w 2013 r. udało się odnowić znakowanie następujących odcinków szlaków będących pod opieką grupy znakarskiej Oddziału "Bialskiego" PTTK w Lądku Zdroju:

 • prace wykonane dzięki pozyskanym środkom finansowym przez Zarząd Główny PTTK:

  • odnowa szlaku czerwonego (Główny Szlak Sudecki im. dr M. Orłowicza) na przebiegu: Złoty Stok, pl. A. Mickiewicza – Lądek Zdrój – Czarna Góra, płn. zbocze);
  • odnowa szlaku zielonego na odcinku: Rozdroże Zamkowe – Bielice – Śnieżnik – Schronisko "Na Śnieżniku";
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Kowadle (Góry Złote);
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Przeł. Gierałtowskiej (Góry Złote);
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Przeł. pod Chłopkiem (Krowiarki);
 • prace wykonane dzięki dofinansowaniu przez Gminę Złoty Stok:

  • odnowa szlaku zielonego na odcinku: Złoty Stok, kamieniołom – Przełęcz Jawornicka;
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Przeł. pod Trzeboniem (Góry Złote);
 • prace wykonane dzięki dofinansowaniu przez Gminę Stronie Śląskie:

  • odnowa szklaku niebieskiego na odcinku: Kamienica – Schronisko "Na Śnieżniku";
 • prace wykonane dzięki wsparciu Gminy Lądek Zdrój:

  • odnowa szlaku żółtego Lądek Zdrój, Rynek – Przeł. Lądecka;
  • odnowa szlaku żółtego na odcinku: Radochów PKS – Jaskinia Radochowska
 • prace wykonane dzięki dofinansowaniu Gminy Bystrzyca Kłodzka:

  • odnowa szlaku żółtego na odcinku Romanowo – Czarna Góra, płn. zbocze (odcinki przebiegające po terenie gminy).
 • prace wykonane społecznie przez znakarzy lądeckiej Grupy Znakarskiej:

  • odnowa szlaku żółtego na odcinku Romanowo – Czarna Góra, płn. zbocze (odcinki przebiegające po terenie gminy Lądek Zdrój);
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Przeł. Dział (Góry Bialskie).

Wszystkim osobom reprezentującym wymienione wyżej instytucje chcielibyśmy

serdecznie podziękować 

za zrozumienie i udzielone wsparcie.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i przychylności udało nam się poprawić istniejącą sieć szlaków i urządzeń turystycznych. Liczymy, że wykonane prace przełożą się na zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszej "Małej Ojczyzny" i zaowocują pochlebnymi opiniami turystów eksplorujących wschodnią część Ziemi Kłodzkiej.

Relacja z wycieczki po parkach zdrojowych i do Arboretum

Dzisiaj, 18-tego sierpnia w grupie ok. 22 osób powędrowaliśmy przez lądeckie parki do arboretum. Parki były pretekstem do opowiedzenia historii uzdrowiska i jego dawnych tradycji – np. popijania wody na Wzgórzu Kaplicznym od 6-tej rano przy muzyce Orkiestry Zdrojowej i spacerujących, ku dyspozycji kuracjuszy, lekarzy. Pan Paweł Pachla z wielkim znawstwem i pasją opowiadał prawie o każdym rosnącym w arboretum drzewie, za co dziękuję jako przewodnik wycieczki w imieniu całej grupy – Małgorzata Bednarek.
 
DSC01885
DSC01895
DSC01886

Poznajemy z przewodnikiem okolicę Lądka Zdroju – relacja z wycieczki Czarne Urwisko – Wrzosówka – Lutynia

1

   Tym razem pod naszymi stopami znalazł się fragment fascynujących Gór Złotych, gdzie wciskające się w zbocza Modzela, Strzybnika i Borówkowej dolinki odkrywały swe urocze zakątki: Czarne Urwisko (Obszar Natura 2000) – Wrzosówkę i Lutynię.

   Może i było nas tym razem niewielu – zaledwie 5 pań/kuracjuszek i ja – przewodnik górski sudecki:). Szybko jednak okazało się, że te pięć uczestniczek, które pojawiły się na miejscu zbiórki pod lądeckim "Wojciechem" to grupa dosłownie na "5+". W tak miłym towarzystwie szybko, wesoło a nawet smakowicie udało się zrealizować założenia wyprawy. Wyprawy, która (mam skromną nadzieję) dostarczyła nam niezapomnianych widoków – zarówno w postaci rozciągających się jak okiem sięgnąć panoram nie tylko Gór Złotych, ale także Gór Bystrzyckich, Masywu Śnieżnika, Krowiarek, Gór Bialskich oraz Jesioników.

   Czarne Urwisko okazało się bujną zielenią, dekorowaną kwaśną buczyną oraz wstęgami okolicznych pól i lasów, które gdzieś tam w dole skrywały Lądek Zdrój i poprzylepiane do niego kolorowe wioski. Duch Gór łaskawie odsłaniał nam widoki na Masyw Śnieżnika z widocznym "jak na dłoni" Jego Wysokością – Śnieżnikiem, Żmijowcem i Czarną Górą. I chyba tak "na zachętę" nie powiesił nad nami nasz Rubezahl żadnej chmurki na niebie, dzięki czemu widok znad Ułęża pozostał niezpaomnianym. W dodatku poczciwy Liczyrzepa tak wytyczał nam ścieżki leśne i dukty do Wrzosówki, że serwowały one naszej grupie liczne niespodzianki w postaci obfitych poziomkowych plonów, poprzetykanych skupinami borówek. Wszystko to często udekorowane okazami kwitnących naparstnic, podświetlanych przez słoneczne refleksy.     

   Wyludniona Wrzosówka przywitała nas widokiem na Borówkową (z widocznym nad lasem dachem wieży widokowej) oraz falującami morzami traw śródgórskich łąk. Pośród nich, wśród drzew, zachowany kościółek pw. św. Karola Boromeusza i oddalone nieopodal dwa istniejące zabudowania niemo świadczyły o minionych czasach tej górskiej osady. 

   Stąd już z górki, poprzez bijące przyjemnych chłodem i zacienione Skalne Wrota, zchodziliśmy do Lutyni. W tej uroczej wiosce tylko brak czasu nie pozwolił nam na dłuższy popas. Szybki spacer pod kościółek, ochlapanie się wodą z górskiego potoku i wizyta w małej kawiarni "z charakterkiem", prowadzonej przez lokalnych pasjonatów stanowiła ostatni punkt wycieczki. Energicznym już krokiem wracaliśmy do Lądka Zdroju, aby zmieścić się w przewidzianych czasowo ramach naszej niedzielnej pieszej eskapady…

   Pętla wycieczki przez Czarne Urwisko (Bazaltowe Słupy), Wrzosówkę i Lutynię to tylko jedna z wielu opcji tras, które oferuje okolica lądeckiego kurortu. Mamy nadzieję, że opisywana powyżej wyprawa przypadła naszym uczestniczkom do gustu i wyjadą one z Lądka Zdroju bogatsze o turystyczne wrażenia, ciekawostki oraz wspomnienia. Paniom biorącym udział w wyprawie pragnę serdecznie podziękować – dzięki takim Turystkom możemy wierzyć że nasza krajoznawcza praca ma sens. Dzięki Paniom zwykłe niedzielne popołudnie zaliczyć mogę do tych niezwykłych – tych, które na zawsze zostają głęboko w pamięci. Po prostu: wielkie Dziękuję!

Natomiast chętnych, którzy z róznych powodów nie mogli wziąć udziału już teraz w imieniu kolegów – przewodników zapraszam na kolejne wyprawy, których edycje odbywają się w każdy wakacyjny weekend. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa i odkrywać z Państwem uroczyska okolic  Lądka Zdroju.

Do zobaczenia na szlaku!

Z turystycznym pozdrowieniem – Grzegorz Szczygieł

[wowslider id=”2″]

 

Seniorzy z Bystrzycy Kłodzkiej zwiedzali lądeckie zdroje!

W myśl powiedzenia „Cudze chwalicie, swego nie znacie” przedwczoraj, tj. w środę, do lądeckiego kurortu zawitała grupa seniorów z sąsiedniej Bystrzycy Kłodzkiej. Uczestnicy zostali gościnnie oprowadzeni przez jednego z naszych „oddziałowych” przewodników, co pozwoliło bardziej przybliżyć zarówno historię uzdrowiska jak i jego – często niedoceniany, niestety – potencjał leczniczy.

seniorzy

(fot. Grzegorz Szczygieł)

   Ponadto – dzięki uprzejmości dyrekcji Uzdrowiska Lądek – Długopole S.A. – uczestnicy wyjazdu mieli okazję gruntownie zapoznać się z procedurami leczniczymi lądeckich zdrojów. Oprócz możliwości wstępu do wielu zabytkowych obiektów uzdrowiska, połączonych często z prezentacją bazy zabiegowej, zaserwowano seniorom także iście królewską kąpiel w fenomenalnym basenie „Wojciecha”.

Za tak zacne podjęcie i gościnę, w imieniu wszystkich uczestników wycieczki – DZIĘKUJEMY!