Pierwsza wycieczka w ramach projektu „Ziemia Kłodzka bogata naturą i dziedzictwem kultury”

Oddział Bialski PTTK wspólnie z partnerem, którym jest Centrum Kultury i Rekreacji realizuje projekt turystyczny dofinansowany ze środków Zarządu Powiatu Kłodzkiego jako zadanie z zakresu turystyki: Promocja turystyki w różnych grupach wiekowych. Projekt zakłada organizację 4 wycieczek dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i seniorów. Celem projektu jest upowszechnianie atrakcji turystycznych Ziemi Kłodzkiej, szczególnie tych mniej znanych lub rzadziej uczęszczanych. Zostaną opracowane propozycje wycieczek, według których będą realizowane rzeczywiste wyprawy. Oferty te znajdą się na stronach Powiatu Kłodzkiego, Oddziału Bialskiego PTTK i Centrum Kultury i Rekreacji oraz rozesłane do 50 biur podróży w całej Polsce.
 
Odbyła się już wycieczka dla dzieci młodszych – 32 dzieci z klas III a i III c ze Szkoły Podstawowej nr w Lądku-Zdroju pojechało do Kątów Bystrzyckich. Miejscowość promująca się jako „Twórczy Zakątek Ziemi Kłodzkiej” proponuje już kilka wspaniałych atrakcji. Tym razem dzieci odwiedziły Kuźnię Alchemiczną GeoGut i Pracownię Ceramiczną „Rezerwat”. Warsztaty prowadzone były w mniejszych grupach, więc zespoły zmieniały się na przemian. W czasie przerwy, pod wiejską wiatą wypoczynkową wszyscy zjedli drugie śniadania, pobawili się na placu zabaw.

Podczas warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez pana Piotra Guta, geologa z wykształcenia i z zamiłowania, dzieci mogły mogły poznać świat minerałów, dowiedzieć się jakie mają one właściwości fizyczne, np. twardość, barwę, łupliwość oraz jakie minerały występują na Ziemi Kłodzkiej. W galerii można było obejrzeć wyroby z kamieni regionalnych, skamieniałości oraz zwiedzić ekspozycję plenerową. Natomiast w pracowni ceramicznej pan Sławek Orlicki, również człowiek wielkiej pasji, zaprezentował wyroby z gliny i przedstawił jak wygląda proces powstawania ceramiki. Potem każde dziecko własnoręcznie wykonało pracę z gliny. Były to ślimaki, miseczki, kubeczki, liście. Wykorzystywano literki z makaronu, odciskano wzory z koronek. I każdy uczestnik warsztatów mógł popracować na kole garncarskim.
 
Na zakończenie zwiedziliśmy kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z roku 1541, najstarszy w naszej gminy i jeden z najstarszych na Ziemi Kłodzkiej. Wewnątrz prowadzone są prace konserwatorskie, bowiem na ścianach świątyni pokrytych tynkiem znajdują się średniowieczne freski, odkryte podczas prac remontowych w 2000 r. Dobrze zachowane polichromie zaczęto odsłaniać w roku 2010 a prace w kościele są możliwe dzięki zaangażowaniu Społecznego Komitetu Renowacji Kościoła w Kątach Bystrzyckich.
 
Pełni wrażeń uczestnicy wycieczki powrócili do Lądka-Zdroju. Dziękuję Panom za warsztaty, dzieciom i Paniom nauczycielkom, Lilianie Januszkiewicz i Ewie Opile za współpracę. Mam nadzieję, że kolejne wyprawy okażą się równie atrakcyjne!
 
Małgorzata Bednarek
Koordynator projektu

 

DSC07803

3

3

4

5

6

7

8

9

10

12

zdj. M. Bednarek

 

Z przewodnikiem PTTK po Ziemi Lądeckiej

Kolejny rok z rzędu Klub Przewodników Turystycznych przy Oddziale Bialskim PTTK realizował projekt polegający na organizacji wycieczek w okresie letnim. Od końca czerwca 2015 r. do końca sierpnia 2015 r. zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy jako przewodnicy po 10 wycieczek krótszych (sobotnie) i dłuższych (niedzielne). Udział w wycieczkach był dla uczestników bezpłatny. Trasy prowadziły poprzez urokliwe okolice lądeckie.

WYCIECZKI KRÓTSZE.

 1. Lądek-Zdrój – Bazaltowe Urwisko – Wrzosówka – Lutynia.

 2. Lądek-Zdrój – Wyciąg narciarski – Wielka Okólna – Karpno kaplica – Rozdroże Zamkowe – Trojan.

 3. Lądek-Zdrój – Dzielec – Obwodnica – Skały Iglicy – Źródło Jadwigi – Biskupi Staw.

 4. Lądek-Zdrój – Przełęcz Lądecka – Wrzosówka – Kaplica we Wrzosówce – Skalny Wąwóz – Lutynia.

 5. Lądek-Zdrój – Biskupi Staw – Iglica – Rozdroże Zamkowe – Trojak.

WYCIECZKI DŁUŻSZE

 1. Lądek-Zdrój – PKS Radochów – Jaskinia Radochowska – Cierniak – Radochów.

 2. Lądek-Zdrój – PKS Radochów – Kąty Bystrzyckie wystawa geologiczna – Szlakiem czerwonym do Słonecznej Doliny – Dzielec.

 3. Lądek-Zdrój – Przełęcz Lądecka – Borówkowa – Wrzosówka – Lutynia.

 4. Lądek-Zdrój – Trojak – Rozdroże Zamkowe – Ruiny Zamku Karpień – Trzy Ambony – Źródło Jadwigi.

 5. Lądek-Zdrój – Wielka Okólna – Karpno – Twierdza – Przełęcz Lądecka – Lutynia.

Projekt realizowany był przy wsparciu Gminy Lądek-Zdrój. Jego realizacja projektu powiodła się ponieważ zostały osiągnęliśmy wyznaczone cele:

 1. Nastąpiła popularyzacja atrakcyjnych miejsc turystycznych Gminy Lądek-Zdrój – Zorganizowanie 20 wycieczek prowadzących szlakami turystycznymi wokół Lądka-Zdroju. Założeniem było podzielenie tras na krótsze i dłuższe. Całość projektu było to 5 tras krótszych i 5 dłuższych, które zostały powtórzone w kolejnym miesiącu. Trasy prowadziły do atrakcji turystycznych położonych w pobliżu Lądka-Zdroju, łącznie z dojazdem do/z Radochowa czy Kątów Bystrzyckich, aby uczestnicy mogli zwiedzić Jaskinię Radochowską czy nową propozycję jaką jest Kuźnia Alchemiczna. Stałym elementem wycieczek jest zdobywanie góry Borówkowej, dotarcie do ruin Zamku Karpień, czy skały na Trojaku. Wielką niespodzianką są zawsze odwiedziny w ukrytej pośród gór i drzew „Kajówce”, galerii malarskiej eksponującej prace nieżyjącego już malarza Kazimierza Hałajkiewicza. Wycieczki były popularyzowane poprzez zbiorcze plakaty wywieszone obiektach uzdrowiskowych, w gablotach urzędu, w PTTK i współpracujących z nami placówkach. Wykorzystano też drogę elektroniczną, strony internetowe PTTK-u, Urzędu Miasta i Gminy, portale społecznościowe typu facebook, regionalne portale informacyjne. Miarą popularności projektu jest fakt, że gestorzy sami zgłaszają się do nas z pytaniami o trasy wycieczek czy dodatkowe plakaty.

 2. Zwiększyliśmy wiedzę turystyczną uczestników o Lądku-Zdroju i jego atrakcjach – na zakończenie każdej wycieczki został zorganizowany mini-konkurs dotyczący przekazanych tego dnia informacji. Każda z wycieczek trwała 4-5 godzin. Przekazywane przez przewodników treści dotyczyły historii całego regionu Ziemi Kłodzkiej, wiedzy krajoznawczej, przyrodniczej. Zdarzają się spośród uczestników mieszkańcy Lądka-Zdroju czy okolicznych miejscowości, którzy mieszkając w tym miejscu przez kilka, kilkanaście lata nie mieli okazji poznać okolicy.

 3. Jak co roku badaliśmy ocenę infrastruktury turystycznej i potrzeb w tym zakresie – na zakończenie każdej wycieczki uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną wraz z pytaniami o potrzeby w zakresie rozwoju turystyki w Gminie Lądek-Zdrój. Ankiety zostały przekazane do UMiG. 

Poniżej zamieszczam kilka fotografii z opisywanych wydarzeń i miejmy nadzieję – do zobaczenia w nastepnym roku na szlakach!

Małgorzata Bednarek
Koordynator Projektu

Wycieczka w dniu 12 lipca 2015 r.: Lądek-Zdrój – Przełęcz Lądecka – Borówkowa – Wrzosówka – Lutynia.

Borówkowa 1 lipiec     Borówkwoa 2 lipiec     Borówkwoa 3 lipiec

 

Wycieczka w dniu 16 sierpnia 2015 r.: Lądek-Zdrój – Przełęcz Lądecka – Borówkowa – Wrzosówka – Lutynia

Borówkwoa 3     Borówkowa 1 sierpien 17     Borówkwoa 2

Wycieczka w dniu 22 sierpnia 2015 r.: Lądek-Zdrój – Wrzosówka – Skalny Wąwóz – Lutynia
Na zdjęciach: wizyta w Kajówce, galerii obrazów Kazimierza Hałajkiewicza.

Kajówka 1 a     Kajówka 1     Kajówka 2