Działania lądeckiego oddziału PTTK w 2020 roku

Jako Oddział Bialski PTTK w Lądku-Zdroju zrealizowaliśmy w 2020 r. trzy projekty, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z różnych źródeł.

To był trudny rok dla wszelkiej działalności. Napisane aplikacje trzeba było korygować aneksami, gdyż dopiero w lipcu pojawiły się możliwości w miarę bezpiecznego podróżowania, część atrakcji była niedostępna, wreszcie jako realizatorów dopadały nas nowe sytuacje życiowe w postaci kwarantanny. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektów, grantodawcom za wsparcie. Wszystkim Członkom i Sympatykom PTTK życzymy wiele pomyślności i obyśmy mogli kontynuować turystyczną pasję w znacznie bardziej sprzyjających warunkach w nowym 2021 roku!

Małgorzata Bednarek
Prezes Oddziału Bialskiego PTTK w Lądku-Zdroju.

Projekt „Poznaj z przewodnikiem Ziemię Lądecką” to kontynuacja pieszych wycieczek po Lądku-Zdroju i najbliższej okolicy, które od lat prowadzimy w soboty i niedziele. Z powodu pandemii Gmina Lądek-Zdrój przeznaczyła zmniejszoną dotacją w stosunku do lat ubiegłych i wyjść w teren odbyło się tylko siedem – w lipcowe i sierpniowe soboty – ale wzięło w nich udział 198 osób (średnio 28 osób na 1 wycieczkę). Ludzie byli spragnieni udziału w imprezach, a przebywanie w terenie otwartym – z zachowaniem oczywiście reżimu odległości i maseczek – było bezpieczniejsze niż w zamkniętych pomieszczeniach. Z pewnością ilość tegorocznych uczestników świadczy, że była to bardzo potrzebna oferta dla lądeckich gości. Należy zaznaczyć, że co roku na trasie wycieczek przez nas organizowanych znajduje się lądeckie Arboretum, które zawsze staramy się promować.


Drugi projekt to „Ziemia Kłodzka – mozaika 75 lat polskości i wielowiekowej historii”. Mimo niepewności związanych ze stanem epidemicznym udało się zorganizować zaplanowane rezultaty zadania: 4 wycieczki na terenie Powiatu Kłodzkiego, które wpisywały się w zadania priorytetowe konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego a konkretnie: promocja lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. Wycieczki były typu autokarowego, połączone z przejściami turystycznymi i zwiedzaniem atrakcji sakralnych, przyrodniczych, historycznych. Zorganizowaliśmy następujące wyjazdy:

  1. Wycieczka w dniu 28.07.2020 r. na trasie: sanktuarium Maria Śnieżna na górze Iglicznej – wodospad Wilczki w Międzygórzu – kościół drewniany w Kamieńczyku – pałac w Gorzanowie.
  2. Wycieczka w dniu 14.08.2020 r. na trasie: Kaplica Czaszek w Czermnej – Góra Parkowa w Kudowie – uzdrowisko Kudowa – Jarków.
  3. Wycieczka 03.09.2020 r. na trasie: Muzeum papiernictwa w Dusznikach-Zdroju – kościół p.w. św. Piotra i Pawła – rynek – część uzdrowiskowa kurortu – przejazd na Przełęcz Polskie Wrota i przejście do ruin zamku Homole nowa trasą edukacyjną.
  4. Przyjazd seniorów 09.10.2020 r. z Kłodzka do Lądka-Zdroju i przejście nową trasą „Szlakiem lądeckich kobiet”. Tu dziękujemy lądeckiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Dziennemu Domowi Senior+ (w dawnym budynku gimnazjum) za zorganizowanie wspólnego spotkania.

Wydaliśmy też ulotkę z planem szlaku i krótkim opisem działalności pań, których pobyt w naszym mieście był ważny dla rozwoju Lądka-Zdroju lub ich życie tak ciekawe, że warto wiedzieć o ich związkach z uzdrowiskiem. Partnerem projektu było Centrum Kultury i Rekreacji, które przeznaczyło jako wkład finansowy 400 zł, ale możliwe było zaangażowanie osobowe pracownic Informacji Turystycznej. Tutaj też są obecnie kolportowane nowe wydawnictwa. Dziękujemy CKiR za włączenie się do naszych działań.
Należy dodać, że uczestników wycieczek, zarówno pieszych jak i autokarowych prosiliśmy o wypełnienie specjalnej ankiety z danymi osobowymi, aby w razie potrzeby przekazać takie dane do Sanepidu. Również ze względów bezpieczeństwa zmniejszyliśmy liczbę uczestników wycieczek autokarowych.

Projekt trzeci „Z kopciuszkiem po lądeckich szlakach” uzyskał dofinansowanie Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Grantodawcy zastrzegli sobie dofinansowanie wniosków, które będą odpowiedzią na trudności w życiu społeczno-gospodarczym spowodowanymi przez koronawirusa. W dobie pandemii – zamkniętych sanatoriach, hotelach, braku działalności rehabilitacyjnej – społeczność lokalna z braku turystów i kuracjuszy pozbawiona została dochodów. Proces wychodzenia z zapaści będzie długotrwały. Kwestia wprowadzenia nowych ofert z turystyki i ich promocja – pokazywanie możliwości spędzania czasu w otoczeniu przyrody, zobrazowanie bogatej historii miasta – jest bardzo ważnym elementem pobudzenia ruchu turystycznego. Nasz projekt polegał na zrealizowaniu 10 filmów kilkuminutowych promujących np. lądeckie Singletracki, Szlak Kurierów Solidarność SPCzS, trasy kuracyjne, punkty widokowe, szlaki tematyczne. Do udziału zaprosiliśmy naszych przewodników, znawców tematu historii, przedstawicieli lądeckich ngo. Ukazało się też wydawnictwo, w którym mogliśmy przedstawić znacznie poszerzoną informację o lądeckich kobietach, obiektach z nimi związanych. W tym przypadku partnerem PTTK została Gmina Lądek-Zdrój, która zapewniła wkład finansowy w wysokości 300 zł. Czekamy z prezentację rezultatów na okres wiosenny, gdy spodziewamy się zniesienia obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną. A tytuł? Otóż jeden z naszych znajomych, przyjeżdżających do Lądka-Zdroju zawsze zachwyca się śpiewem kopciuszków, niepozornych ptaszków, które często można usłyszeć w zdrojowych parkach, a zwłaszcza w okolicach kaplicy św. Jerzego. Kopciuszek, nieco większy od wróbla, o szarej aparycji stanie się barwnym przewodnikiem po świecie przyrody, atrakcjach natury i historycznych wydarzeniach, które tu miewały miejsce.

inf. zebrała: Małgorzata Bednarek

Spacer nową trasą „Szlakiem lądeckich kobiet”.

Dzięki dotacji pozyskanej od Zarządu Powiatu Kłodzkiego, lądecki Oddział PTTK we współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji zorganizował w okresie letnim 2020 r. trzy wycieczki po regionie (relacje poniżej). Pokazaliśmy skarby kultury i piękno krajobrazów przybliżając wydarzenia oraz ciekawe postaci, znaczące dla rozwoju tych ziem. Czwarta wycieczka połączona była z promocją nowego szlaku po Lądku-Zdroju pn. „Szlakiem lądeckich kobiet”. W dniu 9 października 2020 r. przyjechali do nas seniorzy z Kłodzka a dzięki współpracy Z Dziennym Domem Senior+ prowadzonym przez OPS Lądek-Zdrój odbyło się spotkanie Kłodzczan i Lądczan. Dzięki temu możliwa była prezentacja na temat Szlaku lądeckich kobiet, która oczywiście odbyła się przy zastosowanych środkach ostrożności. Potem był spacer po lądeckim zdroju, gdzie prezentowane były raz jeszcze sylwetki kobiet wraz z obiektami z nimi związanymi. Dom Senior+ ufundował dla uczestników spotkania obiad na zakończenie i wszyscy wyjechali pełni wrażeń, życząc sobie kolejnych takich inicjatyw. Przyjazd Kłodzczan do Lądka-Zdroju odbył się – jak się okazało – w ostatnim możliwym terminie, gdyż od połowy października nasiliła się epidemia i wszelkie spotkania i wspólne wyjazdy nie mogły się w ogóle odbywać.

Partnerem projektu była Informacja Turystyczna Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, co znacznie usprawniło zapisywanie chętnych osób i pracownica IT mogła zarazem prowadzić wycieczki jako przewodniczka lądeckiego Oddziału PTTK.

Poniżej relacja zdjęciowa.

Małgorzata Bednarek

Ziemia Kłodzka – mozaika 75 lat polskości i wielowiekowej historii.

Dzięki dotacji pozyskanej od Zarządu Powiatu Kłodzkiego, lądecki Oddział PTTK we współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji zorganizował w okresie letnim 3 wycieczki po regionie. Pokazaliśmy skarby kultury i piękno krajobrazów przybliżając wydarzenia oraz ciekawe postaci, znaczące dla rozwoju tych ziem.

Naszym celem w dniu 3 września 2020 r. stały się Duszniki-Zdrój i ruiny zamku Homole. Muzeum Papiernictwa, mieszczące się w zabytkowym młynie papierniczym z 1605 r. to unikalny zabytek w skali Europy. Stąd starania o wpisanie obiektu na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obejrzeliśmy wystawy, stałe i czasowe, na temat dziejów papieru, historii pieniądza papierowego oraz przeszłości młyna papierniczego. Szczególne zainteresowanie wzbudziła ekspozycja „Czy to dżuma czy cholera” oraz czerpanie papieru według dawnej technologii. W muzeum odnaleźć można ślady lądeckie. Otóż w pomieszczeniu na pierwszym piętrze – tym z malowidłami odkrytymi w 1960 r. a datowanymi na XVII-XVIII w. – można odczytać na oryginalnym drewnianym żyrandolu sygnaturę: „Alois Schmidt u. Sőhne Bad Landeck/Schlesien”. Takie żyrandole znajdą się też na parterze. Alois Schmidt wraz z synami prowadził warsztat snycerski, realizował liczne zlecenia na terenie Ziemi Kłodzkiej, Śląsku i Wielkopolsce. Polecam zobaczyć makietę „Wojciecha” stojącą w dawnym zakładzie borowinowym przy najbardziej znanym lądeckim zakładzie przyrodoleczniczym, za którą Alois Schmidt otrzymał w 1880 r. medal na wystawie w Berlinie.

Duszniki-Zdrój – podobnie jak Lądek – są wyraźnie podzielone na część miejską i uzdrowiskową. Przechodząc do centrum miasteczka, zatrzymaliśmy się przy kościele pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła. Spośród wszystkich artystycznych skarbów, najbardziej przyciąga wzrok ambona w kształcie…wieloryba. W sztuce sakralnej motyw Jonasza jest zawsze symbolem zmartwychwstania Chrystusa. Czeski, bawarski czy austriacki barok często korzystał z tego motywu. Ambona pochodzi z lat 1720 – 1722. została wykonana przez Michała Koessler’a a ufundowana przez radę miejską Dusznik oraz ówczesnego proboszcza ks. Jana Franciszka Heinela. Ciekawostką rynku jest ratusz umieszczony w jednej z pierzei, pośród kamienic. Pośrodku wznosi się figura wotywna z 1725 r. Naprzeciwko niej kopia pręgierza, przy której zwykle opowiada się historię kata ściętego za uwodzenie mężatek. Ponoć to jedyny taki przypadek. Kamienica nr 1 to obiekt, gdzie w 1669 r. w mieszczącym się tam dawniej zajeździe „Pod czarnym niedźwiedziem” zatrzymał się król Jan Kazimierz. W mieście swoje pomniki mają: św. Edyta Stein – przy budynku Sióstr Elżbietanek, gdzie przebywała 1912 r. i Ludwik Zamenhof, twórca esperanto, który bywał w Dusznikach trzykrotnie. Najbardziej znanym gościem był oczywiście Fryderyk Chopin, który od 1946 r. patronuje festiwalowi swego imienia a jego dwa pomniki usytuowane są w Parku Zdrojowym, do którego przemieściliśmy się z uczestnikami wycieczki. Spacer po parkowych alejkach, połączony ze zwiedzaniem Dworku Chopina, pijalni wód, podziwianiem fontanny zdrojowej przeplatany był historiami związanymi z Feliksem Mendelssohn- Bertoldy czy Manfredem von Richthoffenem zwanym Czerwonym Baronem.

Wyprawa na Gomołę rozpoczęła się z przełęczy Polskie Wrota. Już w X i XI wieku stała na wzgórzu drewniana warownia. Do ruin zamku Homole prowadzi teraz ścieżka edukacyjna, wykonana przez Nadleśnictwo Zdroje. Teren przyrodniczy jako niezwykle cenny, objęty jest  programem Natura 2000, a spotkać tam można m.in. kwitnący symbol ziemi kłodzkiej – różę kłodzką czyli pełnik europejski. Oczywiście jest to roślina chroniona. Jest także kładka wokół ruin zamku, tablice przybliżające historię miejsca oraz wyznaczony plac na ognisko. W średniowieczu zamek Homole stanowił centrum państewka von Pannwitzów, a później stał się główną siedzibą husytów na ziemi kłodzkiej. Jego właścicielem był m.in. król Czech – Jerzy z Podiebradów. Zamek pojawił się też na stronach powieści Andrzeja Sapkowskiego „Narrenturm”.

Dziękuję uczestnikom za udział, atmosfera była wspaniała! W ramach projektu zorganizujemy jeszcze na początku października przyjazd seniorów z Kłodzka do Lądka-Zdroju i promocję szlaku „Śladem lądeckich kobiet”. W imieniu PTTK i CKiR wycieczkę przygotowała i poprowadziła jako przewodniczka niżej podpisana.

Małgorzata Bednarek

Kudowa-Zdrój – czeski zakątek

Celem wycieczki w dniu 14 sierpnia br. była Kudowa-Zdrój. Rozpoczęliśmy od unikalnej atrakcji jaką jest Kaplica Czaszek w dawnej wsi Czermnej a potem przez położony obok kościoła św. Bartłomieja Apostoła cmentarz powędrowaliśmy ku zdrojowym parkom. O historii, ciekawostkach historycznych i przyrodniczych opowiadał nam przewodnik sudecki, mieszkaniec Kudowy-Zdroju Adam Towgiel. Udało nam się schronić przed burzą, ale uniemożliwiła ona – tym razem – odwiedziny w ogrodzie japońskim w Jarkowie. To około 1000 m2 powierzchni kształtowanej przez 30 lat przez właściciela, Edwarda Majchera zgodnie z założeniami tradycji ogrodów japońskich. Ogród położony jest około 3 km od Lewina Kłodzkiego

Małgorzata Bednarek

Letnie wycieczki 2020 – lądeckie parki i arboretum

W sobotę 1 sierpnia 2020r. w wycieczce po lądeckich parkach i do leśnego, górskiego ogrodu zwanego arboretum udział wzięło 18 osób. Pogoda w tym dniu dopisała i wszyscy cieszyli się cieniem i leśnym powietrzem w parkach i w arboretum. Trasa wycieczki przebiegała przez Park Tysiąclecia, aleją lipową do Parku Jana Pawła II, następnie zabytkową aleją modrzewiową do Parku Moniuszki przy barokowej kaplicy św. Jerzego. Z Parku Moniuszki obok Stawów Biskupich przeszliśmy aleją kasztanową do Arboretum. Z Arboretum wracaliśmy Promenadą św. Jadwigi obok źródełka św. Jadwigi. Uczestnicy byli zachwyceni pięknem zakładu balneologicznego „Wojciech”, starodrzewem w parkach. Z zainteresowaniem słuchali o ciekawostkach botanicznych w lądeckim zdroju i ich parkach. Duże zainteresowanie wzbudził tulipanowiec amerykański, świerk serbski, miłorząb japoński oraz paulownia. W Arboretum zaskoczeniem była duża różnorodność drzew i krzewów. Największe wrażenie zrobił mamutowiec olbrzymi oraz brazylijski rabarbar – gunnera olbrzymia.”

Wycieczkę prowadziła i opisała nasza koleżanka przewodniczka Jola Sadko.
Kilka zdjęć z okolic arboretum – M. Bednarek

Cudze chwalicie, swego nie znacie.

Po raz kolejny lądecki Oddział PTTK realizuje wspólne przedsięwzięcie turystyczne z Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, które uzyskało dofinansowanie Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Główny cel projektu zatytułowanego „Ziemia Kłodzka – mozaika 75 lat polskości i wielowiekowej historii” to pokazanie mieszkańcom Lądka-Zdroju i turystom bogactwa kultury materialnej i atrakcji przyrodniczych naszego regionu. Całość obejmuje 4 wycieczki autokarowe oraz wytyczenie nowej trasy spacerowej „Szlakiem lądeckich kobiet”.

Pierwszą wycieczkę zorganizowaliśmy 28 lipca br. rozpoczynając od wizyty w sanktuarium na górze Iglicznej, potem Międzygórze i wodospad Wilczki. Stamtąd ruszyliśmy do Kamieńczyka, niewielkiej wsi za Międzylesiem, blisko granicy polsko-czeskiej. By zwiedzić drewnianą świątynię – jedną z czterech zachowanych na Ziemi Kłodzkiej – trzeba było przejść spory odcinek pieszo pod górę, gdyż droga jest tam zbyt wąska dla autobusów. Ten wysiłek – w dodatku w 30-stopniowym upale – wynagrodził nam kościółek z 1710 r. pod wezwaniem św, Michała Archanioła. Pierwsze wrażenie to zapach drewna, urokliwa atmosfera panująca w tej niewielkiej świątyni o barokowym wystroju, lecz wzrok przykuwały przede wszystkim malowidła na balustradzie chóru, emporach i stropie. Widać tu wpływy kultury ludowej w postaci bogatych ornamentów roślinnych. Zwiedzanie umożliwiła nam przemiła pani Ania, sołtyska Kamieńczyka, która otworzyła nam świątynię. I wreszcie renesansowo-barokowy pałac w Gorzanowie, największe założenia tego typu na Ziemi Kłodzkiej, na który spoglądaliśmy oczami gospodarza obiektu, pana Marka Haisiga, prezesa Fundacji Pałac Gorzanów, naszego przewodnika po tym obiekcie. Od 2012 roku wykonano ogrom prac konserwatorsko-odtworzeniowych. Fundacja prowadzi też intensywne działania kulturalne – happeningi, festiwale, wystawy, koncerty. Ostatnio odtworzono salę teatralną przywracając dawne tradycje teatru dworskiego, gdyż Gorzanów z inicjatywy właścicieli rodu Herbersteinów słynął z widowisk teatralnych.

Małgorzata Bednarek

Pierwsza z cyklu letnich wycieczek 2020

W sobotę 18 lipca 2020, w dniu rozpoczęcia letniego cyklu wycieczek z przewodnikiem – którym była koleżanka Beata Ludwiniak – po Lądku-Zdroju, od rana padał deszcz. W południe chmury rozstąpiły się i na miejscu zbiórki przed Wojciechem zebrała się spora grupa osób zainteresowanych ciekawą, wielowiekową historią i bogatą tradycją wodolecznictwa, najstarszego uzdrowiska w Polsce. A z racji tego, że zbiórka była w miejscu, gdzie aktualnie odbywał się Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich, uczestnicy wycieczki poznali jedną z lipcowych atrakcji naszego miasta i przy okazji gorąco kibicowali zawodnikom. W części zdrojowej zachwycano się też pięknymi parkami, źródłami wody i zabytkową zabudową.
Z alei Lipowej można było podziwiać skąpaną w słońcu i w zieleni dolinę Białej Lądeckiej. Duże wrażenie na gościach zrobiły: gotycki most, rzeźba Trójcy Świętej oraz pręgierz. Pierwsze krople deszczu spotkały nas na zboczach góry trzykrzyskiej. Z wierzchołka krótko podziwialiśmy panoramę miasta, ponieważ ciężkie chmury z minuty na minutę zasłaniały nam Masyw Śnieżnika a deszcz stawał się coraz bardziej ulewny. Wkrótce najwyższy szczyt Ziemi Kłodzkiej i Czarną Górę spowiły mgły. Na Osiedlu Słonecznym deszczowa chmura wylała na nas sporą ilość wody tak, że wycieczka zakończyła się chrztem. Większość uczestników była pierwszy raz w Lądku-Zdroju. Tekst i zdj.: Beata Ludwiniak.