Rusza Kurs Znakarzy Szlaków Górskich – zapisz się i przyłącz się do naszej Grupy!

Lubisz wędrować po górach?

Chciałbyś, aby Twoje wypady miały większy wymiar społeczny?

Nie boisz się czasami trudnej acz bardzo satysfakcjonującej pracy w bezpośrednim otoczeniu przyrody? Jeżeli odpowiedziałeś sobie twierdząco, to zapraszamy Ciebie na organizowany przez pttkowską Komisję Turystyki Górskiej KURS ZNAKARZY SZLAKÓW GÓRSKICH!

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 kwietnia 2022r.

Uwaga! Jeżeli jesteś osobą zamieszkującą okolice Lądka-Zdroju lub dojazdy do naszego regionu nie stanowią dla Ciebie problemu, to wiedz, że po skończonym (pozytywnie) kursie z chęcią przyjmiemy Ciebie do Grupy Znakarskiej działającej przy naszym Oddziale „Bialskim” PTTK w Lądku-Zdroju. Zatem… zachęcamy do pozyskania ww. uprawnień!

– szczegóły naboru zamieszczamy poniżej!

Obchody Dnia Patrona Lądka-Zdroju – Św. Jerzego

Dzisiaj, 23 kwietnia 2022 r. włączyliśmy się społecznie jako przewodnicy Oddziału Bialskiego w Lądku-Zdroju do obchodów święta patrona miasta św. Jerzego. Co pół godziny, od 14-tej do 16-tej przewodnicy Małgorzata Bednarek i Robert Sadko – przy wsparciu Joli Sadko, Beaty Ludwiniak i Janusza Chrzana – opowiadali o historii wybudowania na Wzgórzu Świętojerskim kaplicy, o życiu legionisty rzymskiego, późniejszego św. Jerzego czyli – na podstawie Złotej legendy z XIII w. – pogromcy smoków. A ilustracją historii późniejszego świętego są polichromie na sklepieniu kopuły autorstwa znanego malarza wrocławskiego, ucznia Michała Willmanna, Jacoba Ebylwiesera. O zainteresowaniu zwiedzających świadczyła frekwencja i zadawane pytania. Dziękujemy Księdzu Dziekanowi za udostępnienie kaplicy!

Działania lądeckiego oddziału PTTK w 2020 roku

Jako Oddział Bialski PTTK w Lądku-Zdroju zrealizowaliśmy w 2020 r. trzy projekty, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z różnych źródeł.

To był trudny rok dla wszelkiej działalności. Napisane aplikacje trzeba było korygować aneksami, gdyż dopiero w lipcu pojawiły się możliwości w miarę bezpiecznego podróżowania, część atrakcji była niedostępna, wreszcie jako realizatorów dopadały nas nowe sytuacje życiowe w postaci kwarantanny. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację projektów, grantodawcom za wsparcie. Wszystkim Członkom i Sympatykom PTTK życzymy wiele pomyślności i obyśmy mogli kontynuować turystyczną pasję w znacznie bardziej sprzyjających warunkach w nowym 2021 roku!

Małgorzata Bednarek
Prezes Oddziału Bialskiego PTTK w Lądku-Zdroju.

Projekt „Poznaj z przewodnikiem Ziemię Lądecką” to kontynuacja pieszych wycieczek po Lądku-Zdroju i najbliższej okolicy, które od lat prowadzimy w soboty i niedziele. Z powodu pandemii Gmina Lądek-Zdrój przeznaczyła zmniejszoną dotacją w stosunku do lat ubiegłych i wyjść w teren odbyło się tylko siedem – w lipcowe i sierpniowe soboty – ale wzięło w nich udział 198 osób (średnio 28 osób na 1 wycieczkę). Ludzie byli spragnieni udziału w imprezach, a przebywanie w terenie otwartym – z zachowaniem oczywiście reżimu odległości i maseczek – było bezpieczniejsze niż w zamkniętych pomieszczeniach. Z pewnością ilość tegorocznych uczestników świadczy, że była to bardzo potrzebna oferta dla lądeckich gości. Należy zaznaczyć, że co roku na trasie wycieczek przez nas organizowanych znajduje się lądeckie Arboretum, które zawsze staramy się promować.


Drugi projekt to „Ziemia Kłodzka – mozaika 75 lat polskości i wielowiekowej historii”. Mimo niepewności związanych ze stanem epidemicznym udało się zorganizować zaplanowane rezultaty zadania: 4 wycieczki na terenie Powiatu Kłodzkiego, które wpisywały się w zadania priorytetowe konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego a konkretnie: promocja lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. Wycieczki były typu autokarowego, połączone z przejściami turystycznymi i zwiedzaniem atrakcji sakralnych, przyrodniczych, historycznych. Zorganizowaliśmy następujące wyjazdy:

  1. Wycieczka w dniu 28.07.2020 r. na trasie: sanktuarium Maria Śnieżna na górze Iglicznej – wodospad Wilczki w Międzygórzu – kościół drewniany w Kamieńczyku – pałac w Gorzanowie.
  2. Wycieczka w dniu 14.08.2020 r. na trasie: Kaplica Czaszek w Czermnej – Góra Parkowa w Kudowie – uzdrowisko Kudowa – Jarków.
  3. Wycieczka 03.09.2020 r. na trasie: Muzeum papiernictwa w Dusznikach-Zdroju – kościół p.w. św. Piotra i Pawła – rynek – część uzdrowiskowa kurortu – przejazd na Przełęcz Polskie Wrota i przejście do ruin zamku Homole nowa trasą edukacyjną.
  4. Przyjazd seniorów 09.10.2020 r. z Kłodzka do Lądka-Zdroju i przejście nową trasą „Szlakiem lądeckich kobiet”. Tu dziękujemy lądeckiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Dziennemu Domowi Senior+ (w dawnym budynku gimnazjum) za zorganizowanie wspólnego spotkania.

Wydaliśmy też ulotkę z planem szlaku i krótkim opisem działalności pań, których pobyt w naszym mieście był ważny dla rozwoju Lądka-Zdroju lub ich życie tak ciekawe, że warto wiedzieć o ich związkach z uzdrowiskiem. Partnerem projektu było Centrum Kultury i Rekreacji, które przeznaczyło jako wkład finansowy 400 zł, ale możliwe było zaangażowanie osobowe pracownic Informacji Turystycznej. Tutaj też są obecnie kolportowane nowe wydawnictwa. Dziękujemy CKiR za włączenie się do naszych działań.
Należy dodać, że uczestników wycieczek, zarówno pieszych jak i autokarowych prosiliśmy o wypełnienie specjalnej ankiety z danymi osobowymi, aby w razie potrzeby przekazać takie dane do Sanepidu. Również ze względów bezpieczeństwa zmniejszyliśmy liczbę uczestników wycieczek autokarowych.

Projekt trzeci „Z kopciuszkiem po lądeckich szlakach” uzyskał dofinansowanie Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Grantodawcy zastrzegli sobie dofinansowanie wniosków, które będą odpowiedzią na trudności w życiu społeczno-gospodarczym spowodowanymi przez koronawirusa. W dobie pandemii – zamkniętych sanatoriach, hotelach, braku działalności rehabilitacyjnej – społeczność lokalna z braku turystów i kuracjuszy pozbawiona została dochodów. Proces wychodzenia z zapaści będzie długotrwały. Kwestia wprowadzenia nowych ofert z turystyki i ich promocja – pokazywanie możliwości spędzania czasu w otoczeniu przyrody, zobrazowanie bogatej historii miasta – jest bardzo ważnym elementem pobudzenia ruchu turystycznego. Nasz projekt polegał na zrealizowaniu 10 filmów kilkuminutowych promujących np. lądeckie Singletracki, Szlak Kurierów Solidarność SPCzS, trasy kuracyjne, punkty widokowe, szlaki tematyczne. Do udziału zaprosiliśmy naszych przewodników, znawców tematu historii, przedstawicieli lądeckich ngo. Ukazało się też wydawnictwo, w którym mogliśmy przedstawić znacznie poszerzoną informację o lądeckich kobietach, obiektach z nimi związanych. W tym przypadku partnerem PTTK została Gmina Lądek-Zdrój, która zapewniła wkład finansowy w wysokości 300 zł. Czekamy z prezentację rezultatów na okres wiosenny, gdy spodziewamy się zniesienia obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną. A tytuł? Otóż jeden z naszych znajomych, przyjeżdżających do Lądka-Zdroju zawsze zachwyca się śpiewem kopciuszków, niepozornych ptaszków, które często można usłyszeć w zdrojowych parkach, a zwłaszcza w okolicach kaplicy św. Jerzego. Kopciuszek, nieco większy od wróbla, o szarej aparycji stanie się barwnym przewodnikiem po świecie przyrody, atrakcjach natury i historycznych wydarzeniach, które tu miewały miejsce.

inf. zebrała: Małgorzata Bednarek

Spacer nową trasą „Szlakiem lądeckich kobiet”.

Dzięki dotacji pozyskanej od Zarządu Powiatu Kłodzkiego, lądecki Oddział PTTK we współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji zorganizował w okresie letnim 2020 r. trzy wycieczki po regionie (relacje poniżej). Pokazaliśmy skarby kultury i piękno krajobrazów przybliżając wydarzenia oraz ciekawe postaci, znaczące dla rozwoju tych ziem. Czwarta wycieczka połączona była z promocją nowego szlaku po Lądku-Zdroju pn. „Szlakiem lądeckich kobiet”. W dniu 9 października 2020 r. przyjechali do nas seniorzy z Kłodzka a dzięki współpracy Z Dziennym Domem Senior+ prowadzonym przez OPS Lądek-Zdrój odbyło się spotkanie Kłodzczan i Lądczan. Dzięki temu możliwa była prezentacja na temat Szlaku lądeckich kobiet, która oczywiście odbyła się przy zastosowanych środkach ostrożności. Potem był spacer po lądeckim zdroju, gdzie prezentowane były raz jeszcze sylwetki kobiet wraz z obiektami z nimi związanymi. Dom Senior+ ufundował dla uczestników spotkania obiad na zakończenie i wszyscy wyjechali pełni wrażeń, życząc sobie kolejnych takich inicjatyw. Przyjazd Kłodzczan do Lądka-Zdroju odbył się – jak się okazało – w ostatnim możliwym terminie, gdyż od połowy października nasiliła się epidemia i wszelkie spotkania i wspólne wyjazdy nie mogły się w ogóle odbywać.

Partnerem projektu była Informacja Turystyczna Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, co znacznie usprawniło zapisywanie chętnych osób i pracownica IT mogła zarazem prowadzić wycieczki jako przewodniczka lądeckiego Oddziału PTTK.

Poniżej relacja zdjęciowa.

Małgorzata Bednarek