Znakowanie szlaków 2013

   Z roku na rok stowarzyszenia oraz instytucje zajmujące się utrzymywaniem szlaków turystycznych mają spore trudności z pozyskaniem funduszy na odnowę istniejących sieci szlaków. Zdarza się, że w poszczególnych latach takich środków w ogóle nie otrzymują, co przekłada się często na pogarszający się stan infrastruktury turystycznej w regionie.Tym bardziej jest nam miło poinformować, że w 2013 r. udało się odnowić znakowanie następujących odcinków szlaków będących pod opieką grupy znakarskiej Oddziału "Bialskiego" PTTK w Lądku Zdroju:

 • prace wykonane dzięki pozyskanym środkom finansowym przez Zarząd Główny PTTK:

  • odnowa szlaku czerwonego (Główny Szlak Sudecki im. dr M. Orłowicza) na przebiegu: Złoty Stok, pl. A. Mickiewicza – Lądek Zdrój – Czarna Góra, płn. zbocze);
  • odnowa szlaku zielonego na odcinku: Rozdroże Zamkowe – Bielice – Śnieżnik – Schronisko "Na Śnieżniku";
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Kowadle (Góry Złote);
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Przeł. Gierałtowskiej (Góry Złote);
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Przeł. pod Chłopkiem (Krowiarki);
 • prace wykonane dzięki dofinansowaniu przez Gminę Złoty Stok:

  • odnowa szlaku zielonego na odcinku: Złoty Stok, kamieniołom – Przełęcz Jawornicka;
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Przeł. pod Trzeboniem (Góry Złote);
 • prace wykonane dzięki dofinansowaniu przez Gminę Stronie Śląskie:

  • odnowa szklaku niebieskiego na odcinku: Kamienica – Schronisko "Na Śnieżniku";
 • prace wykonane dzięki wsparciu Gminy Lądek Zdrój:

  • odnowa szlaku żółtego Lądek Zdrój, Rynek – Przeł. Lądecka;
  • odnowa szlaku żółtego na odcinku: Radochów PKS – Jaskinia Radochowska
 • prace wykonane dzięki dofinansowaniu Gminy Bystrzyca Kłodzka:

  • odnowa szlaku żółtego na odcinku Romanowo – Czarna Góra, płn. zbocze (odcinki przebiegające po terenie gminy).
 • prace wykonane społecznie przez znakarzy lądeckiej Grupy Znakarskiej:

  • odnowa szlaku żółtego na odcinku Romanowo – Czarna Góra, płn. zbocze (odcinki przebiegające po terenie gminy Lądek Zdrój);
  • ustawienie słupa ozdobnego typu "rogacz" wraz z drogowskazami na Przeł. Dział (Góry Bialskie).

Wszystkim osobom reprezentującym wymienione wyżej instytucje chcielibyśmy

serdecznie podziękować 

za zrozumienie i udzielone wsparcie.

Dzięki Państwa zaangażowaniu i przychylności udało nam się poprawić istniejącą sieć szlaków i urządzeń turystycznych. Liczymy, że wykonane prace przełożą się na zwiększenie atrakcyjności turystycznej naszej "Małej Ojczyzny" i zaowocują pochlebnymi opiniami turystów eksplorujących wschodnią część Ziemi Kłodzkiej.