Lato na lądeckich szlakach z przewodnikami – podsumowanie projektu

Projekt „Odkrywamy z Przewodnikiem Lądek-Zdrój i okolice” realizowany był w okresie od 15 czerwca do 25 sierpnia 2013 r. Po raz drugi przewodnicy turystyczni zrzeszeni przy Oddziale Bialskim PTTK w Lądku-Zdroju zaprosili turystów, kuracjuszy i mieszkańców regionu na wycieczki w okolice Lądka. Zarówno w tym, jak i w poprzednim roku projekt uzyskał wsparcie finansowe lądeckiej gminy.

Kolega Mirek Zbrzeźniak z grupą na Czarnym Ułężu

Głównym celem projektu była popularyzacja atrakcyjnych miejsc turystycznych Gminy Lądek-Zdrój – zakładaliśmy, że w wycieczkach weźmie udział ok. 250 osób i ten cel został osiągnięty. Odbyło się ogółem 17 wypraw, ponieważ część przewodników zadeklarowała poprowadzenie dodatkowej wycieczki społecznie. W każdej wycieczce uczestniczyło od kilku do trzydziestu nawet osób. Wędrowano na górę Borówkową, do ruin zamku Karpień, na Trojak, do Radochowa na Cierniak, ale i spacerowano po lądeckich parkach. Wizyty w arboretum były szczególnie ciekawe ze względu na zaangażowanie, z jakim przyjmował gości pracujący tam pan Paweł Pachla.


Sprawdził się pomysł z wydrukowaniem wszystkich wycieczek na jednym plakacie. Dodatkowo dodrukowywano na każdą wycieczkę pojedyncze plakaty. Część osób sama szukała informacji o wycieczkach ponieważ uczestniczyła już w takich wyprawach w roku poprzednim. Naszym partnerem zostało Stowarzyszenie „Doładuj się w Lądku”, w imieniu którego pan Roman Kaczmarczyk dopilnował składu i druku plakatów zbiorczych.


Drugim celem projektu było zwiększenie wiedzy krajoznawczej o Lądku-Zdroju i okolicach – wszyscy prowadzący wycieczki to przewodnicy sudeccy, stale doskonalący swoją wiedzę a przede wszystkim miłośnicy swojego regionu. I wreszcie, prowadzono badania potrzeb turystycznych gości i mieszkańców Lądka-Zdroju – na zakończenie każdej wycieczki uczestnicy wypowiadali się na temat zagospodarowania turystycznego lądeckiej gminy. Padało szereg uwag dotyczących:

– oznakowań tras tzw. kuracyjnych, występują coraz większe ich braki w terenie. Brak opisów tych tras, brak mapek z którymi można by wędrować;

– część tras jest zarośnięta, nie oczyszczana z gałęzi i porastających je krzaków;

– tablica z panorama gór na Trojanie jest już nieczytelna. Schody na szczyt skały Trojan jako miejsca widokowego wymagają remontu;

– rozryte drogi leśne, którymi są prowadzone szlaki z powodu przewozów drewna;
– nieoznakowane drogi leśne na górze Trojak;

– zbyt mało miejsc wypoczynkowych, konieczna jest naprawa zniszczonych (np. porąbana ława przy ruinach zamku Karpień);

– zgłaszano potrzebę organizowania tego typu wycieczek od wiosny do końca października;
Wszystkie zgłoszone uwagi zostały przekazane w sprawozdaniu z realizacji projektu do Gminy. Za olbrzymi plus uznano całą inicjatywę wycieczek, bowiem zainteresowanie wędrowaniem szlakami turystycznymi wzrasta, coraz więcej ludzi pojawia się w górach.

 

Dodam jeszcze, że Rok 2013 został przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ogłoszony Rokiem Przewodników Turystycznych w całej Polsce, natomiast samorząd województwa dolnośląskiego uznał, że jest to rok Turystyki Edukacyjnej w naszym regionie. Z kolei dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej, środowiska przewodnickiego oraz turystów zarówno w Polsce, jak i w Europie rok 2013 to niezwykle ważna rocznica: 200 lat od nadania patentu  pierwszemu przewodnikowi. W roku 1813 z rąk króla Fryderyka Wilhelma III oficjalne stanowisko mianowanego przewodnika i kasjera Szczelińca otrzymał Franciszek Pabel, wówczas sołtys Karłowa i wieloletni opiekun Szczelińca Wielkiego (919 m n.p.m) w Górach Stołowych. Była to pierwsza nominacja na przewodnika górskiego nie tylko w historii Sudetów, ale i pierwsza w Europie.

 

Małgorzata Bednarek
Klub Przewodników Turystycznych
Oddział Bialski PTTK w Lądku-Zdroju