Turystyka łączy pokolenia – wędrujemy po Ziemi Lądeckiej

Taki był tytuł projektu realizowanego od kwietnia do końca czerwca 2014 r. przez Oddział Bialski PTTK w Lądku-Zdroju. Zaprosiliśmy do udziału w projekcie uczniów klas II-VI lądeckich szkół podstawowych. W każdej z 10 wycieczek brało udział około 40 uczestników. Celem wycieczek było poznanie lądeckiej gminy – historii, zabytków i atrakcji turystycznych samego miasta i lądeckich wsi. Uczestnicy odbyli spacer po rynku, powędrowali szlakiem lądeckich źródeł, odwiedzili zamek w Trzebieszowicach, stadninę koni w Orłowcu, usłyszeli o kolonii nietoperzy w Konradowie, w Kątach Bystrzyckich rozróżniali minerały w kuźni alchemicznej i dowiedzieli się w skansenie w Gotwaldówce jak zrobić chleb. Jak odkrywcy eksplorowali Jaskinię Radochowską, nazywali panoramy na górze Borówkowej,  powędrowali do pomnika psa w Skalnym Wąwozie a w lądeckim arboretum zapoznali się z wieloma egzotycznymi drzewami i krzewami.

Jako przewodnicy prowadzący wycieczki w projekcie uczestniczyli: Janusz Chrzan, Lechosław Siarkiewicz, Mirosław Zbrzeźniak, Paweł Dywański i Małgorzata Bednarek. Mamy nadzieję, że udało nam się zaciekawić naszych młodych Mieszkańców przeszłością i geografią Ziemi Lądeckiej. Wierzymy, że kiedyś uczestnicy wycieczek sami wyruszą na kolejne szlaki ze swoimi bliskimi. Turystyka łączy pokolenia – takie motto wybrało na rok 2014 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, jedna z najstarszych działających w Polsce organizacji pozarządowych a my jej członkowie wiemy, że tak jest naprawdę.

Dziękujemy za udział i współpracę szkołom podstawowym w Lądku-Zdroju i w Trzebieszowicach a szczególnie pani Lilianie Januszkiewicz, z którą koordynowałyśmy na bieżąco działania.
Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Kłodzkiej Wstędze Sudetów i Urzędowi Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju. Projekt był dofinansowany przez UE w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Poniżej przedstawiamy galerię z wydarzeń.

W imieniu Zarządu Oddziału Bialskiego PTTK
Małgorzata Bednarek