Z przewodnikiem PTTK po Ziemi Lądeckiej

Kolejny rok z rzędu Klub Przewodników Turystycznych przy Oddziale Bialskim PTTK realizował projekt polegający na organizacji wycieczek w okresie letnim. Od końca czerwca 2015 r. do końca sierpnia 2015 r. zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy jako przewodnicy po 10 wycieczek krótszych (sobotnie) i dłuższych (niedzielne). Udział w wycieczkach był dla uczestników bezpłatny. Trasy prowadziły poprzez urokliwe okolice lądeckie.

WYCIECZKI KRÓTSZE.

 1. Lądek-Zdrój – Bazaltowe Urwisko – Wrzosówka – Lutynia.

 2. Lądek-Zdrój – Wyciąg narciarski – Wielka Okólna – Karpno kaplica – Rozdroże Zamkowe – Trojan.

 3. Lądek-Zdrój – Dzielec – Obwodnica – Skały Iglicy – Źródło Jadwigi – Biskupi Staw.

 4. Lądek-Zdrój – Przełęcz Lądecka – Wrzosówka – Kaplica we Wrzosówce – Skalny Wąwóz – Lutynia.

 5. Lądek-Zdrój – Biskupi Staw – Iglica – Rozdroże Zamkowe – Trojak.

WYCIECZKI DŁUŻSZE

 1. Lądek-Zdrój – PKS Radochów – Jaskinia Radochowska – Cierniak – Radochów.

 2. Lądek-Zdrój – PKS Radochów – Kąty Bystrzyckie wystawa geologiczna – Szlakiem czerwonym do Słonecznej Doliny – Dzielec.

 3. Lądek-Zdrój – Przełęcz Lądecka – Borówkowa – Wrzosówka – Lutynia.

 4. Lądek-Zdrój – Trojak – Rozdroże Zamkowe – Ruiny Zamku Karpień – Trzy Ambony – Źródło Jadwigi.

 5. Lądek-Zdrój – Wielka Okólna – Karpno – Twierdza – Przełęcz Lądecka – Lutynia.

Projekt realizowany był przy wsparciu Gminy Lądek-Zdrój. Jego realizacja projektu powiodła się ponieważ zostały osiągnęliśmy wyznaczone cele:

 1. Nastąpiła popularyzacja atrakcyjnych miejsc turystycznych Gminy Lądek-Zdrój – Zorganizowanie 20 wycieczek prowadzących szlakami turystycznymi wokół Lądka-Zdroju. Założeniem było podzielenie tras na krótsze i dłuższe. Całość projektu było to 5 tras krótszych i 5 dłuższych, które zostały powtórzone w kolejnym miesiącu. Trasy prowadziły do atrakcji turystycznych położonych w pobliżu Lądka-Zdroju, łącznie z dojazdem do/z Radochowa czy Kątów Bystrzyckich, aby uczestnicy mogli zwiedzić Jaskinię Radochowską czy nową propozycję jaką jest Kuźnia Alchemiczna. Stałym elementem wycieczek jest zdobywanie góry Borówkowej, dotarcie do ruin Zamku Karpień, czy skały na Trojaku. Wielką niespodzianką są zawsze odwiedziny w ukrytej pośród gór i drzew „Kajówce”, galerii malarskiej eksponującej prace nieżyjącego już malarza Kazimierza Hałajkiewicza. Wycieczki były popularyzowane poprzez zbiorcze plakaty wywieszone obiektach uzdrowiskowych, w gablotach urzędu, w PTTK i współpracujących z nami placówkach. Wykorzystano też drogę elektroniczną, strony internetowe PTTK-u, Urzędu Miasta i Gminy, portale społecznościowe typu facebook, regionalne portale informacyjne. Miarą popularności projektu jest fakt, że gestorzy sami zgłaszają się do nas z pytaniami o trasy wycieczek czy dodatkowe plakaty.

 2. Zwiększyliśmy wiedzę turystyczną uczestników o Lądku-Zdroju i jego atrakcjach – na zakończenie każdej wycieczki został zorganizowany mini-konkurs dotyczący przekazanych tego dnia informacji. Każda z wycieczek trwała 4-5 godzin. Przekazywane przez przewodników treści dotyczyły historii całego regionu Ziemi Kłodzkiej, wiedzy krajoznawczej, przyrodniczej. Zdarzają się spośród uczestników mieszkańcy Lądka-Zdroju czy okolicznych miejscowości, którzy mieszkając w tym miejscu przez kilka, kilkanaście lata nie mieli okazji poznać okolicy.

 3. Jak co roku badaliśmy ocenę infrastruktury turystycznej i potrzeb w tym zakresie – na zakończenie każdej wycieczki uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacyjną wraz z pytaniami o potrzeby w zakresie rozwoju turystyki w Gminie Lądek-Zdrój. Ankiety zostały przekazane do UMiG. 

Poniżej zamieszczam kilka fotografii z opisywanych wydarzeń i miejmy nadzieję – do zobaczenia w nastepnym roku na szlakach!

Małgorzata Bednarek
Koordynator Projektu

Wycieczka w dniu 12 lipca 2015 r.: Lądek-Zdrój – Przełęcz Lądecka – Borówkowa – Wrzosówka – Lutynia.

Borówkowa 1 lipiec     Borówkwoa 2 lipiec     Borówkwoa 3 lipiec

 

Wycieczka w dniu 16 sierpnia 2015 r.: Lądek-Zdrój – Przełęcz Lądecka – Borówkowa – Wrzosówka – Lutynia

Borówkwoa 3     Borówkowa 1 sierpien 17     Borówkwoa 2

Wycieczka w dniu 22 sierpnia 2015 r.: Lądek-Zdrój – Wrzosówka – Skalny Wąwóz – Lutynia
Na zdjęciach: wizyta w Kajówce, galerii obrazów Kazimierza Hałajkiewicza.

Kajówka 1 a     Kajówka 1     Kajówka 2