Zebranie sprawozdawczo-wyborcze lądeckiego PTTK

 

W dniu 8 kwietnia 2017 r. odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy Oddziału Bialskiego PTTK w Lądku-Zdroju. Z racji ilości przybyłych członków, obrady rozpoczęły się w drugim terminie. Ogółem w zebraniu uczestniczyło 23 członków.

 

DSC07589

Miłym akcentem było wręczenie Kol. Lucynie Adamskiej-Wulicz odznaczenia „Zasłużony Przewodnik PTTK” (na zdj.)

 

DSC07592 DSC07593

Prezes Janusz Olszewski przedstawił sprawozdanie dotychczasowego Zarządu z czterech lat działalności. Zrealizowano m.in. z Klubem Przewodników działającym przy Oddziale 4 edycje wycieczek letnich dla turystów – dofinansowane w toku konkursów ogłaszanych przez Burmistrza Ladka-Zdroju; projekt w 2014 r. ze środków Urzędu Marszałkowskiego „Poznajemy lądecką gminę” dla uczniów szkół podstawowych.

 

 

DSC07591

 

W dalszej części wybrano nowy Zarząd, który po naradzie – Kol. Janusz Olszewski wyraził zgodę na pełnienie funkcji skarbnika, lecz już nie prezesa – ukonstytuował się w następujący sposób:


Prezes – Małgorzata Bednarek
Wiceprezes – Marek Kruk
Skarbnik – Janusz Olszewski
Sekretarz – Janusz Chrzan
Członek – Ryszard Wulicz.

 

Kolega Ryszard Wulicz został wybrany delegatem na zjazd regionalny PTTK. W toku dyskusji poruszano m.in. sprawy: zwiększenie aktywności oddziału – więcej spotkań i wspólnych imprez, zorganizowanie kursu znakarskiego, opracowanie tematu odznaczeń i wyróżnień posiadanych przez członków oddziału, opracowanie historii oddziału. Klub Przewodników przygotuje bazę danych teleadresowych przewodników i zostaną one udostępnione na stronie internetowej: www.ladekzdroj.pttk.pl

 

Członkowie lądeckiego PTTK obradowali gościnnie w udostępnionej nam sali w „Placówce”, za co składamy podziękowanie FWP Lądek-Zdrój.

 

Zarząd Oddziału Bialskiego PTTK w Lądku-Zdroju