Zimowa wycieczka na Śnieżnik

Jako PTTK Oddział Bialski w Lądku-Zdroju chcemy poszerzać naszą ofertę aktywnego spędzania czasu. Od kilku lat zapraszamy turystów na wycieczki z przewodnikami w okresie letnim a teraz  proponujemy wspólne wędrowanie w okresie zimowym.
W dniu 12 stycznia 2019 r. przewodnicy Małgorzata Bednarek i Paweł Dywański poprowadzili grupę na Śnieżnik. Jak widać na zdjęciach, część turystów była nawet wyposażona w specjalistyczny sprzęt typu rakiety. Wszyscy byli jednak odpowiednio ubrani na zimowe warunki, jakie panują w górach. Idąc coraz wyżej, czuliśmy coraz niższą temperaturę i obserwowaliśmy jak zmniejsza się widoczność z powodu mgły.
Humory dopisywały; jako przewodnicy dzieliliśmy się swoją wiedzą na temat Masywu Śnieżnika i regionu oraz dbaliśmy o grupę poprzez krótkie i dłuższe odpoczynki. W schronisku podzieliliśmy się. Część grupy z Pawłem, po „doposażeniu się” na warunki bardziej ekstremalne podążała dalej w kierunku szczytu, zaś Małgorzata z częścią osób, po odpoczynku i herbatce w schronisku, wyruszyła z powrotem.

Wszyscy deklarowali zadowolenie z wyprawy, dużo odzew był na koncie facebookowym oddziału, co ma swoje odzwierciedlenie w liczbach:
– plakat dotarł do 9535 odbiorców
– z konta FB oddziału aż 47  razy udostępniono nasz plakat.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, wykonanej przez kolegę Pawła Dywańskiego.

 

Jak Kősslerowie rysowali światłem

W okresie przedświątecznym, 12 grudnia 2018 r. o godz. 17-tej przewodnicy z Oddziału PTTK Lądek-Zdrój, członkowie PTTK oraz sympatycy turystyki spotkali się w gościnnej sali Domu Senior+ przy ulicy Zamenhofa – dziękujemy pani Grażynie Mańczak, kierownikowi OPS za jej udostępnienie!

Podczas pierwszej części obecny był pan Roman Kaczmarczyk, Burmistrz Lądka-Zdroju. Opowiedział o mijającym roku, o lądeckich inwestycjach z najważniejszą na czele czyli odwiercie geotermalnym. Ważną informacją dla ludzi turystyki, zwłaszcza tych na dwóch kółkach jest powstanie tras Single Track czyli około 27 km specjalnie przystosowanych ścieżek leśnych do jazdy rowerem. Wykonano odwodnienia, kładki w niektórych miejscach – powstała nowa oferta rekreacji dla aktywnych. Burmistrz przekazał uczestnikom spotkania życzenia świąteczne wraz z kalendarzami na rok 2019 r. z efektownym zdjęciem z miejsca odwiertu.

Główną częścią spotkania była prezentacja przygotowana przez Kolegę Przewodnika Waldemara Zielińskiego (poniżej notka biograficzna). Niedawno ukazał się „Leksykon Fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945” autorstwa właśnie Waldemara Zielińskiego i Marcina Dziedzica. Książka jest pięknie wydana, w twardej okładce, liczy 136 stron i zawiera wiele bardzo dobrych fotografii, głównie z drugiej połowy XIX w. i początków XX w. Autor swoje wystąpienie w Lądku-Zdroju poświęcił rodzinie Kősslerów. Fotografowie ci, Joseph senior oraz synowie Joseph junior i Rudolph, co prawda nie byli stałymi mieszkańcami Bad Landeck , ale prowadzili tu podczas sezonu letniego atelier fotograficzne. Działali też w innych miastach kłodzczyzny czy Śląska. Joseph junior uzyskał tytuł nadwornego fotografa księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna z Kamieńca Ząbkowickiego, otrzymywał dyplomy uznania i medale za udział w wystawach w Londynie, Wrocławiu, Kłodzku, Sydney, Filadelfii (1876 r. za zdjęcia architektury) czy Monachium. Zebrani mogli na dużym ekranie zobaczyć zamieszczone w książce fotografie, które mimo tak znacznego upływu czasu zdumiewają jakością – sylwetkami pełnymi szczegółów, wyrazistymi twarzami uwiecznionych postaci; widać załamania światła na fałdach ubrań. Rewersy fotografii, wraz z mijającymi latami rozwijają się, coraz bogatsze w graficzne ozdobniki. Autor przywiózł również na spotkanie część swojej kolekcji fotograficznej, by można było na własne oczy zobaczyć różnicę między dagerotypem a fotografią.
Warto sięgnąć po wydawnictwo „Leksykon Fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945”, by dowiedzieć się więcej o dawnych autorach zdjęć, tych z Lądka-Zdroju, jak i całej Ziemi Kłodzkiej, bo jest to bogate kompendium wiedzy. A wracając do tytułu – źródłosłów wyrazu „fotografia” to połączenie dwóch greckich słów: phōtós – światło; gráphō – piszę, graphein – rysować, pisać. Fotografowie z rodziny Kősslerów, faktycznie rysowali – czy też pisali – światłem, pełni pasji i zaangażowania.

Małgorzata Bednarek

Waldemar Zieliński
Absolwent fizyki doświadczalnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Edukator w zakresie dziejów fotografii. Wykładowca historii fotografii w Wielkopolskiej Szkole Fotografii w Poznaniu oraz w Wyższym Studium Fotografii we Wrocławiu. Członek Stowarzyszenia Historyków Fotografii, Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Kłodzkiego Klubu Fotograficznego.
Od lat zajmuje się historią fotografii na ziemi kłodzkiej, czego uwieńczeniem jest opublikowana w 2018 r. publikacja Leksykon fotografów ziemi kłodzkiej 1839-1945. Wcześniej wyniki swoich badań publikował na łamach czasopism i periodyków, m.in. „Przeglądu Kulturalnego Gazety Prowincjonalnej”, „Środka. Magazynu Bywalców Kłodzkiego Ośrodka Kultury”, „Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, „Zeszytów Muzeum Filumenistycznego”, „Rocznika Muzeum Papiernictwa”, „Prac Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, „Dagerotypu” i „Obscury”. Swoje prace fotograficzne eksponował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
Biogram na podst. Muzeum Ziemi Kłodzkiej.